အင်တာနက်စနစ်ကို Network အတွင်း ဖြန့်ဝေပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို Internet Gateway Server လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Internet Gateway Server ထိုင်နည်း အမျိုးမျိုး ရှိတဲ့အထဲမှာမှ အခြေခံအကျဆုံး၊ အလွယ်ကူဆုံး၊ အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ICS (Internet Connection Sharing) ဖြစ်ပါတယ်။

🎦 19 Lessons  🕒 01:04:28 Hours  💲30,000 5000 Ks  📶Beginner Level  📝မြန်မာ

Rating: ⭐⭐⭐⭐