ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မည့်သူတိုင်း Barcode System ကို မဖြစ်မနေ သုံးစွဲဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ Barcode System အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ထုတ်ကုန်တွေကို ရေတွက် တွက်ချက်ရာမှာ လူတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ အမှားတွေ (Human Error) ကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ - ရောက်ရှိ လာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို စာရွက်ဘောပင်ကိုင်ပြီး လိုက်မှတ်နေမည့်အစား Barcode Scan အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ Database ထဲမှာ အမျိုးအမည် ခွဲခြားပြီး အလို အလျောက် မှတ်သားပြီးသား ဖြစ်သွားပါမည်။ ဒီ Course မှာ ကိုယ်ပိုင် ထုတ်ကုန်တွေအတွက် Barcode Generate ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို Step By Step လေ့လာသင်ယူရပါမည်။

🎦 9 Lessons  🕒 00:43:06 Hours  💲30,000 ပညာဒါန  📶Beginner Level  📝မြန်မာ

Rating: ⭐⭐⭐⭐


MYOB Computerized Accounting ကို အသုံးပြုပြီး Inventory များ စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ကုန်သည် Supplier တို့ရဲ့ Purchase အဝယ်စာရင်းများ မှတ်သားခြင်း၊ ဖောတ်သည် Customer တွေရဲ့ အရောင်းစာရင်း Sale များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ Cash Flow စသည့် Financial Report များ ထုတ်ယူကြည့်ရှုခြင်း စသည့် သင်ခန်းစာများကို ဒီ Online Course မှာ လေ့လာသင်ယူရပါမည်။

🎦 24 Lessons  🕒 02:45:51 Hours  💲30,000 5000 Ks  📶Beginner Level  📝မြန်မာ

Rating: ⭐⭐⭐⭐


Peachtree Computerized Accounting ကို အသုံးပြုပြီး Inventory များ စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ကုန်သည် Supplier တို့ရဲ့ Purchase အဝယ်စာရင်းများ မှတ်သားခြင်း၊ ဖောတ်သည် Customer တွေရဲ့ အရောင်းစာရင်း Sale များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ Cash Flow စသည့် Financial Report များ ထုတ်ယူကြည့်ရှုခြင်း စသည့် သင်ခန်းစာများကို ဒီ Online Course မှာ လေ့လာသင်ယူရပါမည်။
🎦 29 Lessons 🕒 02:38:24 Hours 💲30000 5000 Ks 📶Beginner Level 📝မြန်မာ Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐